Garden of Chi | Cosima Scheuten


Tao Geomancy | Feng Shui Consultant | Neutracon | QQQi | Lo Shu TEACHING: Lo Shu, breathing, Qi Gong and more. www.gardenofchi.com